Podatki o projektu 

»INTERZUM 2019 - FURNITURE PRODUCTION INTERIORS«

V OBDOBJU OD 21.05.2019 DO 24.05.2019, KOELN, NEMČIJA

Št.pogodbe: 

Naziv javnega razpisa:

IND-SEJ 2019-2022/16/2019

Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022

Namen, cilj in predmet javnega razpisa 

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev podjetij mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji ter mednarodno konkurenčnost in stopnjo internacionalizacije podjetij.

Cilj javnega razpisa je podpreti individualne sejemske nastope podjetij v tujini. S podporo dejavnosti na mednarodnih sejmih se bo povečala rast čistih prihodkov MSP od prodaje na tujem trgu in s tem prispevalo k doseganju specifičnega cilja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP« v okviru prednostne naložbe »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve proizvodov ali storitev MSP na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022 zaradi okrepitve mednarodne konkurenčnosti MSP, uvajanja izdelkov na tujih trgih ter povečanje možnosti poslovnega sodelovanja MSP-jev s tujimi partnerji.

Kratek opis projekta in glavni cilj projekta

Na mednarodnem sejmu  INTERZUM 2019 predstavljamo naše produkte, ki imajo v pohištveni industriji dodano vrednost in so zanimivi za trg. Produkti, ki so še posebej zanimivi so:

 • ABS in PP robni trakovi,

 • regulirne pohištvene noge,

 • različni profili in kuhinjska podnožja,

 • zaključne letve pulta,

 • obešalni mehanizmi visečih elementov,

 • nosilci polic, 

 • kotniki, kotniki s pokrovom.

Glavni cilj projekta je olajšanje vstopa podjetja na tuje trge, posledično se bo še povečala prepoznavnost podjetja in izdelkov oziroma ustvarjen prihodek na tujih trgih.

Naziv kazalnika

Izhodiščna vrednost 31.12.2017

Načrtovana vrednost 31.12.2021

Ustvarjen prihodek na tujih trgih

6.135.414,30 €

6.900.000,00 €


Znesek sofinanciranja s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko v projektu:  7.268,85 €

Operacija se izvaja v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija.

Obdobje upravičenosti stroškov operacije:  1.1.2019 do 31.12.2019

Kontaktna oseba: Jure Ule, direktor družbe KUM-PLAST d.o.o., GSM: +386 (0)41 796 171, e-pošta: jure.ule@kumplast.si

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu za ssofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezava  www.eu-skladi.si

Podatki o projektu 

»SICAM 2018 – INTERNATIONAL EXHIBITION OF COMPONENTS, SEMIFINISHED PRODUCTS AND ACCESSORIES FOR FURNITURE INDUSTRY«

Udeležili smo se sejma »SICAM 2018 – INTERNATIONAL EXHIBITION OF COMPONENTS, SEMIFINISHED PRODUCTS AND ACCESSORIES FOR FURNITURE INDUSTRY«, ki je potekal od 16.10.2018 do 19.10.2018 v kraju Pordenone v Italiji.

Št.pogodbe: 

Naziv javnega razpisa:

SEJ-IND2018/KOH/15

Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini – 2018

Namen, cilj in predmet javnega razpisa 

Namen javnega razpisa je uspešno uveljavljanje mikro, malih in srednjih podjetij (v nadaljevanju MSP) na tujih trgih ter zvišanje stopnje internacionalizacije podjetij. 

Cilj javnega razpisa je podpreti individualne sejemske nastope podjetij v tujini. S podporo dejavnosti na specializiranih mednarodnih sejmih se bo povečala rast čistih prihodkov od prodaje na tujem trgu in s tem prispevalo k doseganju specifičnega cilja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP« v okviru prednostne naložbe »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve proizvodov ali storitev MSP na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2018 zaradi okrepitve mednarodne konkurenčnosti MSP, uvajanja izdelkov na tujih trgih ter povečanje možnosti poslovnega sodelovanja MSP-jev s tujimi partnerji.

Kratek opis projekta in glavni cilj projekta

Na mednarodnem sejmu polizdelkov, komponent in dodatkov za pohištveno industrijo SICAM 2018 predstavljamo naše produkte, ki imajo v pohištveni industriji dodano vrednost in so zanimivi za trg. Produkti, ki so še posebej zanimivi so:

 • ABS in PP robni trakovi,

 • regulirne pohištvene noge,

 • različni profili in kuhinjska podnožja,

 • zaključne letve pulta,

 • obešalni mehanizmi visečih elementov,

 • nosilci polic, 

 • kotniki, kotniki s pokrovom.

Na sejem vstopamo tudi z našim dodatnim programom, in sicer z vinilnimi talnimi oblogami in talnimi zaključnimi letvami.

Glavni cilj projekta je olajšanje vstopa podjetja na tuje trge, posledično se bo še povečala prepoznavnost podjetja in izdelkov oziroma ustvarjen prihodek na tujih trgih.

Naziv kazalnika

Izhodiščna vrednost 31.12.2016

Načrtovana vrednost 31.12.2020

Ustvarjen prihodek na tujih trgih

4.500.000,00 €

5.200.000,00 €


Znesek sofinanciranja s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko v projektu:  7.269,06 €

Operacija se izvaja v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija.

Obdobje upravičenosti stroškov operacije:  1.1.2018 do 31.12.2018

Kontaktna oseba: Jure Ule, direktor družbe KUM-PLAST d.o.o., GSM: +386 (0)41 796 171, e-pošta: jure.ule@kumplast.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, prednostne naložbe: »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«, specifičnega cilja: »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.

Povezava  www.eu-skladi.si


Naziv projekta:

EcoEdge - Napredni, okolju prijazni multifunkcionalni robni trakovi

Datum začetka operacije: 7.2.2018

Datum konca operacije: 6.2.2020


Kratek opis projekta:

Nov produkt na inovativen način razrešuje problematiko klasično izdelanih robnih trakov, ki so po trenutnih industrijskih standardih proizvedeni z vrsto ekoloških, funkcionalnih in estetskih pomanjkljivosti. Naša inovacija prepolovi produkcijski čas, se izogne uporabi strupenih kemikalij, ki so značilna za klasično pritrjevanje ter škodljivih lepil in omogoča natančen, čvrst in neviden spoj pohištvenih površin. V procesu raziskovanja uporabljamo metode hitrega prototipiranja in vrhunsko laboratorijsko opremo, ki omogočata hiter razvoj, testiranja v simuliranem in realnem okolju ter vrsto potrebnih laboratorijskih analiz. Verjamemo, da nam komercializacija naprednih robnih trakov EcoEdge ponuja možnost doprinesti h ključnim spremembam globalnih standardov kar zadeva kvalitete in okoljske odgovornosti pri izdelavi in nanosu robnih trakov v pohištveni industriji. Z dostopno ceno ob visoki kvaliteti EcoEdge robnih trakov pa imamo izvrstno priložnost konkurirati manj kot peščici svetovnih inovatorjev v naši panogi. Oba partnerja sta pridobila naziv razvojnega dobavitelja, zavedamo pa se ključnosti neprestanega izobraževanja ter raziskovanja, zato si želimo okrepiti naša RR oddelka, saj so inovacije ključnega pomena za našo poslovno prihodnost.

Projektni cilji:

Cilj 1

Neviden spoj, estetska dovršenost

opis

Trenutna vrednost

2017 (leto)

Odstopanja pri spoju med klasičnim robnim trakom in površino v širini med 0,10-0,20mm

Načrtovana vrednost

2019 (leto)

Neviden spoj, z odstopanjem največ 0,05mm širine.

Večslojni nanos lepil na rob pohištva onemogoča neviden spoj ter zaradi večstopenjskega postopka omogoča inferiorno prileganje površinam. S postopkom koekstruzije materialov se izognemo pojavu zračnih žepov, zaobidemo večslojnosti nanosov, z energetsko aktivacijo površin pa omogočamo natančen nanos robnega traku na pohištven izdelek. Takšen spoj zagotavlja tako daljšo obstojnost izdelka kot tudi estetsko dovršenost pohištvenega kosa.

Cilj 2

Podaljšana obstojnost spoja in odpornost izdelka na zunanje vplive

opis

Trenutna vrednost

2017 (leto)

Nestabilen spoj zaradi plastenja več slojev različnih lepil

Načrtovana vrednost

2019 (leto)

Povečana odpornost spoja na temperaturo, vlago in mehanske udarce.

Zaradi plastenja lepil klasična proizvodnja lepilnih trakov dopušča možnost nastanka zračnih žepov ter šibkejšega in nepreciznega stika s površino. Same kemične sestavine pa ne omogočajo stabilnosti spoja pri višjih temperaturah. Kvaliteta pohištva je lahko zagotovljena le ob čvrstem spoju, katerega napredni robni trakovi omogočajo. Materiali in temperaturna aktivacija stične površine pri naprednem robnem traku tako zagotavljajo tudi do dvakrat-daljšo obstojnost končnega proizvoda.

Cilj 3

Ekološka proizvodnja in predelava odpadnih materialov

opis

Trenutna vrednost

2017 (leto)

Uporaba lepil iz izocianidov z izpustom zdravju nevarnih hlapi, nezmožnost reciklaže klasičnih robnih trakov, ter visoka električna porabi v proizvodnji.

Načrtovana vrednost

2019 (leto)

Napredni trakovi iz okolju prijaznih materialov, zmožnih reciklaže in spajanja na površino zgolj ob energetski aktivaciji stične površine, brez uporabe lepil.

Trenutni industrijski standardi izdelave klasičnih robnih trakov predpostavljajo uporabo okolju in zdravju nevarnih spojin v lepilih, primerjih in razredčilih, potrebnih pri izdelavi traku in spajanju na površino. Odpad pri proizvodnji in nanosu je 20 odstoten, katerega pa zaradi kemične sestave ni možno predelati in reciklirati. Produkcijske linije klasične proizvodnje porabijo neprimerno več električne energije v primerjavi s spajanjem zgolj z energetsko aktivacijo stične površine.

Naziv nosilca projekta:

KUM-PLAST d.o.o.

Partner v projektu:

TERA d.o.o.

Višina upravičenih stroškov projekta:

661.012,50 Eur

Znesek sofinanciranja s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko v projektu:

297.455,60 Eur

Kontaktna oseba:Jure Ule, direktor družbe KUM-PLAST d.o.o.
GSM: +386 (0)41 796 171
e-pošta:  jure.ule@kumplast.si

Projekt sofinancira:

  

Javni razpis za izbor operacij delno financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«; prednostne naložbe: »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«; specifičnega cilja: »Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij«.


Povezava na spletno stran www.eu-skladi.si

Povezava na spletno stran www.mgrt.gov.si

Povezava na spletno stran www.tera.si